Hier befinden sich Hilfestellungen zur Aussprache des Lieds “Napadly písně” von Dvořák. Danke an Klára Pawliková und Jan Pawlik!

Napadly písně v duši mou,
nezavolány, znenadáni,
jako když rosy napadá
po stéblokadeřavé stráni.

Kol se to mihá perlami,
i cítím dech tak mladý, zdravý,
že nevím, zda jsou radost má,
či plác mé duše usedavý.

Však rosu luna zrodila,
a není písním v duši stáni:
tekou co slast a slza má,
a den se chystá ku svítání.