Hier befinden sich Hilfestellungen zur Aussprache der vier slovakischen Volkslieder von Bartók.

Zadala mamka

Zadala mamka, zadala dcéru
Ďaleko od sebe,
Zakazala jej, prikázala jej:
Nechoď dcéro ku mne!

Ja sa udelám ptáčkom jarabým,
Poletím k mamičke.
A sadnem si tam na zahradečku,
Na bielu laliju.

Vyjde mamička: čo to za ptáčka,
čo tak smutne spieva?
Ej, hešu, hešu, ptáčku jarabý,
Nelámaj laliju!

Ta daly ste mňa za chlapa zlého
Do kraja cudzieho;
Veru mne je zle, mamička milá,
So zlým mužom byti.

Na holi

Na holi, na holi,
Na tej ši ročine
Veď som sa vyspala,
Ako na perine.

Už sme pohrabaly,
Čo budeme robiť ?
S vŕšku do doliny
Budeme sa vodiť.

Rada pila

Rada pila, rada jedla
Rada tancovala,
Rada tancovala,
Rada tancovala,

Ani si len tú kytličku
Neobranclovala,
Neobranclovala,
Neobranclovala,

Nedala si štyri groše
Ako som ja dala,
Ako som ja dala,
Ako som ja dala,

Žeby si ty tancovala,
A ja žeby stála,
A ja žeby stála,
A ja žeby stála.

Gajdujte

Gajdujte, gajdence,
Pôjdeme k frajerce!
Ej, gajdujte vesele,
Ej, že pôjdeme smele!

Zagajduj gajdoše!
Ešte mám dva groše:
Ej, jedon gajdošovi,
A druhý krčmárovi.

To bola kozička,
Čo predok vodila,
Ej, ale už nebude,
Ej, nôžky si zlomila.